Dit worden wij dikwijls gevraagd

De drie en vierwielers met motor behoren eveneens tot categorie met bijbewijs B (auto) ook wel trikes of quads genoemd. Een trike mag max. 1.000 kg wegen in lege toestand, een quad 400 kg (max. 15 kW) of 550 kg als deze voor goederenvervoer wordt gebruikt (max. 15 kW.) Een Quad, en een Trike < 400 kg, zijn verboden op de autosnelweg.
U wil een voordelige financiering aanvragen? Dat doet u hier gewoon . Vlot en eenvoudig. We helpen u met het invullen van het aanvraagformulier. Om ervoor te zorgen dat u de financiering krijgt die best bij u past, vragen we enkele persoonlijke en financiële gegevens. Wat u ons toevertrouwt, blijft uiteraard strikt vertrouwelijk.
In amper 10 minuten hebben we alles ingevuld en u weet direct of er een goedkeuring is . Indien dit u aanspreekt kom dan langs met een recente loonfiche en uw identiteitskaart.
Wij bevelen voor alle modellen Eurosuper 98  aan. Dit is de interessantste benzine, en tevens ook de meest geschikte, doordat ze minder agressief is ten opzichte van benzine 95 E10.

De in deze brandstoffen gebruikte additieven kunnen rubberen onderdelen – zoals carburatormembranen, inlaatrubbers en dichtingen – aantasten. Op het vlak van motorprestaties levert het gebruik van een andere benzine dan 98 overigens geen enkel voordeel op.

Sinds 1 maart 2007 mag elke Belg die minstens twee jaar een rijbewijs van de categorie B (het standaard autorijbewijs) in handen heeft zonder enige bijkomende scholing of extra examen de weg op met een motor van maximaal 125 cc en 11 kW. Die mogelijkheid bestond eigenlijk al sinds maart 1998, maar werd in 2001 ongedaan gemaakt op initiatief van toenmalig minister van mobiliteit Durant. Nu kan het dus weer, en da’s maar goed ook.

EEN WOORDJE UITLEG:

Voor veel automobilisten komt dit nieuwe KB als een geschenk uit de hemel, want stilaan raakt iedereen overtuigd van het nut van de gemotoriseerde tweewieler, zij het als scooter of als lichte motorfiets. De voordelen ervan zijn legio: geen files (en bijhorend tijdsverlies), lage onderhouds- en verbruikskosten, geen verkeersbelasting, minimale verzekeringskosten, en als kers op de taart haal je met zo ‘n 125 cc een vrijetijdsobject van formaat op stal!

Iedereen die 2 jaar een autorijbewijs heeft (B) mag ook een moto/scooter 125cc besturen, zonder extra rijbewijs.

Motor-of scooterrijden is ook fiscaal interessant: gebruikers van gemotoriseerde tweewielers kunnen voor 100% alle beroepsmatige onkosten inbrengen.  Ook leuk om weten is dat een 125CC weinig brandstof verbruikt (1 tot 3L/100 km)wat een fikse besparing betekent op je brandstofbudget. Daarnaast kent een 125cc motor een gunstige verzekeringstarief door zijn kleine cilinderinhoud. Gemiddeld betaal je voor een BA verzekering zo’n 100 € per jaar, indien je ouder bent dan dertig jaar, of zo’n 150 € indien je jonger bent dan dertig. Dit terwijl je voor een 125cc motor geen jaarlijkse verkeersbelasting betaald, enkel een belasting op inverkeerstelling (62 €) bij aankoop van de motor/scooter en 30€ voor kentekenplaat.

WAT IS EEN QUAD

Quads zijn vierwielige motorvoertuigen, in alle maten en gewichten met heel uiteenlopende toepassingen. In tuinbouwbedrijven, bij bosexploitatie of op een boerderij zijn het nuttige werkpaarden die aanhangwagens, werktuigen en machines kunnen trekken.

Sporters betwisten met elkaar behendigheidsproeven op aangepaste terreinen, maar ook gewoon op de openbare weg kan je altijd een quad kruisen. Steeds meer mensen hebben belangstelling voor quads en daardoor verschijnen op de markt ook meer “leisure”- versies, bedoeld voor “fun & pleasure”.

4  SOORTEN QUADS

Een eerste categorie van quads wordt ingeschreven als landbouwvoertuig. Deze quads zijn specifiek gehomologeerd als landbouwtractor of als voertuig voor traag vervoer (en zijn voornamelijk bedoeld voor het trekken of vervoeren van werktuigen, machines en aanhangwagens):

Dragen de nummerplaat van een auto;
Zijn uitgerust met een zwaailicht;
Zijn beperkt tot 40 km/u;
Een autorijbewijs is verplicht (niet voor landbouwers, maar dan alleen voor het kortste traject tussen het landbouwbedrijf en de velden; wie
geboren is na 1 september 1986 moet wel via het theorie-examen een certificaat behalen);
Het dragen van een helm is verplicht (niet voor landbouwers, maar dan alleen voor het kortste traject tussen het landbouwbedrijf en de velden).

Een tweede groep quads zijn de lichte vierwielers. In de praktijk worden ze ongeveer als bromfietsen klasse B behandeld. Ze moeten gehomologeerd zijn voor gebruik op de openbare weg (goedgekeurde verlichting, knipperlichten, toeter; dit alles gestaafd door een gelijkvormigheidsattest):

Zonder nummerplaat;
De motoren zijn beperkt tot 50cc of 4kW;
De maximale snelheid is 45 km/u;
De lege maximale massa is begrensd op 350kg;
Een autorijbewijs (B) volstaat; anders moet men een rijbewijs voor de bromfiets behalen (A3);
16 jaar is de minimumleeftijd;
Het dragen van een helm is verplicht.

Een derde groep quads zijn de zware vierwielers. Ze worden ongeveer beschouwd als motorfiets, ze moeten gehomologeerd zijn voor gebruik op de openba-
re weg (goedgekeurde verlichting, knipperlichten, toeter; dit alles gestaafd door een gelijkvormigheidsattest):

Dragen een nummerplaat van een motorfiets;
Maximaal nettovermogen van 15 kW, geen beperking op cilinderinhoud!
De lege maximale massa is beperkt tot 400kg (of 550kg voor voertuigen die voor transport van zaken zijn voorbestemd);
Een autorijbewijs (B) is vereist; men hoeft geen motorrijbewijs (A) te behalen; een motorrijbewijs alleen volstaat overigens niet om met een zware
vierwieler te rijden;
18 jaar is de minimumleeftijd;
Het dragen van een helm is verplicht.
Tenslotte zijn er nog de quads die niet voor gebruik op de openbare weg worden gehomologeerd en die dan ook alleen op privé terrein mogen worden gebruikt. Hiervoor bestaan geen specifieke verplichtingen. Het dragen van een helm en beschermende kledij is wel aan te raden.
Op de meeste quads kan/mag je geen passagier meenemen, tenzij dit uitdrukkelijk op het gelijkvormigheidsattest (COC) vermeld staat. In dat geval zal de quad ook een aangepast zadel en handgreep voor de passagier hebben.

Waar rijden?

Niet-gehomologeerde quads mogen alleen maar op privé terrein of op specifieke circuits rijden. Gehomologeerde quads (te herkennen aan een geschikte uitrusting met goedgekeurde verlichting, knipperlichten en een toeter) mogen op alle openbare wegen rijden (tenzij er een specifieke verbodsbepaling van kracht is) en zoals de andere weggebruikers moeten ook quadrijders de algemene regels van de wegcode respecteren. Geen enkele quad is
toegelaten op snelwegen of autowegen.

Tips

Tips voor een veilig en respectvol gebruik van een quad, offroad-motor of enduro:

Het instructieboekje van de fabrikant geeft een heleboel nuttige tips voor een goede beheersing van je quad; bij sommige merken is zelfs een DVD ter
beschikking.
Beschermende kledij oogt niet alleen stoer, maar is ook comfortabel en veilig.
Je krijgt respect van zwakke weggebruikers zoals ruiters, wandelaars en mountainbikers door te vertragen wanneer je hen nadert (of leg zelfs even je motor stil). Geniet ten volle van je quadtochtjes in de vrije natuur, maar maak er geen dolle rit of wedstrijd van.
Monteer niet op eigen initiatief vervangonderdelen (bv. open uitlaat) op je quad, offroad-motor of enduro. Geluidshinder wekt alleen maar ongenoegen bij buurtbewoners. Ook een regelmatig onderhoud is belangrijk.
Op de openbare weg kan de politie je controleren: rijbewijs, correcte homologatiekit, verzekering, inschrijvingsbewijs en nummerplaat. Uiteraard zijn ook alle verkeersregels van toepassing op een quad, off road-motor of enduro.
Off-road-rijden doe je alleen op aangepaste wegen en terreinen; zeker niet in natuurreservaten of velden met landbouwgewassen.

Geldig vanaf mei 2013

“Ervaring en vertrouwen. Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom mensen graag met de motor rijden.Om dergelijk voertuig veilig door het verkeer te loodsen, zijn natuurlijk bijzondere vaardigheden nodig. Een nieuwe Europese Richtlijn wil motorrijders meer ervaring en vertrouwen geven om hun veiligheid te verhogen. Daarom verandert vanaf 1 mei 2013 niet alleen de voorbereiding op

het bromfiets- en motorrijbewijs, ook de leeftijden waarop je mag beginnen met motorrijden en de

voertuigcategorieën die aan een motorrijbewijs gekoppeld zijn,worden gewijzigd.”

BRON : FOLDER FEBIAC

1. Rijbewijs bromfietsen, scooters, e.a. (AM)

-> Leeftijd en cate gorie:
Het rijbewijs AM is geldig vanaf 16 jaar voor bromfiets, scooter of lichte vierwieler
met een maximale cilinderinhoud van 50 cc. Of elektrische motoren met een
nominaal maximumvermogen van ten hoogste 4 kW. Deze voertuigen mogen niet
sneller kunnen rijden dan 45 km/u.

-> Opleiding en examens:
Om het rijbewijs te halen, moet je slagen in een theoretisch en een praktisch examen en zo
bewijzen dat je over de nodige vaardigheden beschikt om een voertuig te besturen.
Theorie
Je kan een theoretisch examen afleggen vanaf 15 jaar en 9 maanden. Om je voor te bereiden,
kan je beroep doen op een rijschool of de leerstof zelf instuderen. Je bent verplicht om het
examen af te leggen in een examencentrum van één van de erkende ondernemingen. Er zijn
veertig vragen waarvan je er minstens 33 moet goed hebben om te slagen.
Praktijk
Een praktische opleiding in de rijschool duurt minstens 4 uur waarvan tenminste 2 uur op de
openbare weg gereden wordt.
Het praktijkexamen bestaat uit een proef op een privaat terrein en kan afgelegd worden met
het eigen voertuig of met het voertuig van de rijschool.
Voorlopig rijbewijs
Er bestaat geen voorlopig rijbewijs voor deze categorie.

Opmerkingen
-> Om met een bromfiets of scooter van max 50 cc en een maximumsnelheid
van 25 km/u te rijden, heb je geen rijbewijs nodig.
-> Wie een rijbewijs B heeft, mag ook met bromfietsen en scooters
van de AM-klasse rijden.
> Wanneer je voor 15/02/1961 geboren bent, mag je een bromfiets
met maximumsnelheid 45km/u besturen zonder rijbewijs.

Hebt u nog vragen?

Stuur ons een bericht